Claire Chambers, 15a Station Road, Llanelli SA15 1AW

Tîm gyda degawdau o brofiad ar draws disgyblaethau lluosog o fewn y diwydiant adeiladu.

Yn arbenigo mewn adeiladau newydd estyniadau adnewyddiadau trosiadau

Martin Taffetsauffer Contractwyr Adeiladu a Pheirianneg Sifil Cyf

Digon mawr i ddanfon, digon bach i ofalu

Gyda dros 25 mlynedd o  brofiad yn y maes adeiladwaith masnachol a domesig, yma yn Martin Taffetsauffer rydym yn ymroddedig I darparu gwasanaeth o ansawdd proffesiynol a phersonol I’n cwsmeriaid.

Rydym yn canolbwyntio a’r sicrhau bod ein prosiectau’n cael e’u gwbwlhau a’r amser ac o safon uchel ac o  fewn cyllid a mor ddi straen a phosib I’n cwsmeriaid.

O fewn ein tim o wahannol crefftau mae gyfoeth o brofiad ar draws pob sector o’r gwaith rydym yn darparu. 

Gyda degawdau o brofiad yn gweithio dros Sir Caerfyrddin mewn gwahannol prosiectau, rydym erbyn heddi mewn partneriaeth hefo Rheoli Adeiladau Awdurdodau Lleol(RAAL) sydd yn contractwyr cymeradwy ers blynyddoedd a’r Fframwaith Man Waith Cyngor Sir Caerfyrffin.

Rydym hefyd yn rhan o Fframwaith Contractau Peirianneg Rhanbarthol De Orllewin Cymru yn ogystal a gweithio yn rheolaidd gyda Cyngor Dref Llanelli.

Yn ogystal a’n gwaith lleol rydym fel cwmni yn hyblygu ffeindio gwaith o amgylch y Cymru a De Lloegr ac yn ddiweddar rydym yn ffodus o ennill cydnabyddiaeth hefo Cyngor Abertawe a Chaerdydd.

Fel cwmni rydym yn annog lledanu ein hyfforddiant I cyniatau fod pawb yn gallu darparu eu swyddi o’r safon uchela a mwya modern I’n cwsmeriaid.

Gyda ymroddiad pob aelod o’r tim i darparu y prosiectau o’r safon uchaf phosib wrth dewis Martin Taffetsauffer Contractwyr Adeiladu a Pheirianneg Sifil Cyf gallai sicirhau byddwch mewn dwylo da.

ESTYNIADAU AC ADEILADAU NEWYDD

Nid dim ond fordd o greu gofod newydd yn eich cartref yw estyniad, gallwch hefyd ychwanegu rhywfaint o werth ychwanegol a’ch helpu chi i gael y gorau o’ch eiddo. Os ydyw’n ar yr ochr, y cefn, un llawr neu ddau; gall y gweithwyr medrus proffesiynol yn Martin Taffetsauffer Contractwyr Adeiladu a Pheirianneg Sifil Cyf eich helpu drwy’r broses gyfan. 

TU MEWN A GORFFEN

Trowch eich prosiect yn weledigaeth eich breuddwydion trwy ddefnyddio’r gwasanaeth hwn. Bydd ein harbenigwyr yn esbonio’ch holl opsiynau ac yn ateb unrhyw un o’ch cwestiynau. Mae ein tîm yn gweithio’n agos gyda phob cleient i wneud yn siŵr ein bod yn bodloni, ac yn rhagori ar ddisgwyliadau. Cysylltwch am fwy o wybodaeth. 

GOSOD BRICS

GWAITH SAER

Mae gan Martin Taffetsauffer Contractwyr Adeiladu a Pheirianneg Sifil Cyf llawer o brofiad gyda’r gwasanaeth hwn, yn deffnyddio brandiau offer uchel eu parch a darparwyr deunydd dibynadwy. Rydym yn cynnig cymorth proffesiynol a phrofiadol gyda’ch prosiectau, helpu i gyd-fynd â’ch anghenion a’ch cyllideb unigryw. Rydym yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid gwych a chyfathrebu clir fel y gallwch ddeall cynnydd eich swydd ar bob cam. 

Cleientiaid

  • Cyngor Sir Gaerfyrddin 
  • Cyngor Sir y Dinas a SIr Gaerdydd
  • Cyngor Dinas a Sir Abertawe 
  • Cyngor Gwledig Llanelli 
  • Cyngor Tref Llanelli
  • ABM Catering For Leisure LTD
  • Lorne Stewart Engineering
  • Sector Preifat

Claire Chambers,
15a Station Road,
Llanelli,
SA15 1AW

Company Reg No 5941457

Hawlfraint © 2023 Martin Taffetsauffer Contractwyr Adeiladu a Pheirianneg Sifil Cyf | Gynlluniwyd gan Whitestone Media Group